Aktualna liczba publikacji w witrynie galerii: 266. W pozycjach oznaczonych ISSUU można zobaczyć ich fragment.
wpisz nazwisko autora
wpisz tytuł publikacji
Wiesław Trzeciakowski
Cały mój człowiek, wybór wierszy
2017
Sławomir Kuczkowski
Piętno
2009
dostępny fragment na Issuu
Małgorzata Grajewska
Obecność, prawie czułość
2021
Georg Trakl
Helian i inne wiersze
2015
dostępny fragment na Issuu
Jarosław Jakubowski
Światło w lesie – wybór poezji
2015
Jacek Soliński
Dzień, jak tchnienie wiatru
2017
Jan Kaja
Z góry, obrazy
2005
Gracjan Kaja
Ukrzyżowanie. Rzeźba według obrazu Matthiasa Grünewalda
2009
Wojciech Nadratowski
Koszule, obrazy
2018
ks. Franciszek Kamecki, Paweł Szydeł, Jan Kaja, Jacek Soliński
Stranou, X Europejski Festowal Poezji
2017
Irena Kużdowicz
Melancholia, malarstwo
2013
Jacek Soliński
Aniołowie kolejnych dni, obrazy
2005
Jacek Soliński
Wszyscy bywamy żebrakami, fotografie
2018
ks. Jan Sochoń
Podróż z magami. Wiersze świąteczne
2011
dostępny fragment na Issuu
Jarosław Mikołajewicz
odnalezione fragmenty
2017