Aktualna liczba publikacji w witrynie galerii: 268. W pozycjach oznaczonych ISSUU można zobaczyć ich fragment.
wpisz nazwisko autora
wpisz tytuł publikacji
Jakub Kaja
Przechodzień, fotografia
2014
Wiesław Trzeciakowski
Cały mój człowiek, wybór wierszy
2017
Jan Wach
Miłość bierze się z gry światła
2005
dostępny fragment na Issuu
Gracjan Kaja
Ukrzyżowanie. Rzeźba według obrazu Matthiasa Grünewalda
2009
Mieczysław Franaszek
Poszukiwanie równowagi, fotografia
2013
Jerzy Zegarliński
Tam i z powrotem
2006
Jakub Kaja
Obecność, plakaty
2012
Grzegorz J. Grzmot-Bilski
Przebóstwienie – wybór wierszy
2015
dostępny fragment na Issuu
Wojciech Banach
Czas przestawienia
2014
dostępny fragment na Issuu
Jan Wach
Zawsze będą obiekty przykuwające uwagę
2007
dostępny fragment na Issuu
Mieczysław Franaszk
Inni – fotografia
2010
Krystyna Berndt
Odchodząca Europa. Białostocczyzna
2006
Jan Kaja
Od początku – obrazy
2011
ks. Jan Sochoń
Podróż z magami. Wiersze świąteczne
2011
dostępny fragment na Issuu
Jacek Soliński
Aniołowie kolejnych dni, obrazy
2005