Georg Trakl
Helian i inne wiersze
Przekład Wiesław Trzeciakowski, linoryty Jacek Soliński
2015