Jan Kaja
Od początku – obrazy
Katalog wystawy
2011