Bogusław Kuraś
Opowieść o martwej naturze, malarstwo
Katalog wystawy
2007