Marek Szary
Rozważania o trwaniu, obrazy
Katalog wystawy
2015