Mieczysław Franaszek
Poszukiwanie równowagi, fotografia
Katalog wystawy
2013