ks. Antoni Siemianowski

1930-2022
Antoni Siemianowski

Urodzony w 1930, zmarł w 2022, prof. dr hab. W 1956 r. przyjął święcenia kapłańskie, w latach 1959–1965 studiował filozofię na KUL-u pod kierunkiem prof. S. Swieżawskiego. Wykładał filozofię teoretyczną na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu i w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W swoich badaniach koncentruje się na problemach etyki i antropologii filozoficznej. Jest znawcą fenomenologii ze szczególnym uwzględnieniem myśli Dietricha von Hildebranda. Znany jest z licznych artykułów i recenzji publikowanych w czasopismach takich jak: „W drodze”, „Studia Gnesnensia”, „Znak”, „Topos”, „Promocje Pomorskie”. Jest autorem wielu książek, m.in. Człowiek i prawda (1986), Śmierć i perspektywa nadziei (1992), Człowiek a świat wartości (1993), Szkice z etyki wartości (1995), Antropologia filozoficzna (1996), Sumienie (1997), Zrozumieć miłość (1998), Czym jest filozofia?, (2006).

4 wydarzenia na stronie GA
„Czytanie istnienia” – spotkanie wspomnieniowe poświęcone ks. prof. Antoniemu Siemianowskiemu
21.09.202318.09.2023
spotkanie autorskie
Wystawa obrazów i grafik Jana Kaji i Jacka Solińskiego pt. „Dopełnienie”
21.09.20235.10.2023
wernisaż
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 82, ks. Antoni Siemianowski, Włodzimierz Bykowski
31.10.20217.11.2021
wydarzenie wirtualne
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 56, ks. Antoni Siemianowski, Wojciech Jazdon
2.05.20219.05.2021
wydarzenie wirtualne
2 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
8 publikacji na stronie GA | zobacz wszystkie
Antoni Siemianowski
Zrozumieć miłość. Fenomenologia i metafizyka miłości
1998
Antoni Siemianowski
Sumienie. Studium fenomenologiczne
1997
Antoni Siemianowski
Poza zasłoną
1997
Antoni Siemianowski
Czytanie istnienia. Wybrane fragmenty pism filozoficznych
1997