Antoni Siemianowski
Czytanie istnienia. Wybrane fragmenty pism filozoficznych
Linoryty Jacek Soliński, BWA Bydgoszcz
1997