Antoni Siemianowski
Sumienie. Studium fenomenologiczne
Przedmowa Marian Grabowski, linoryty Jacek Soliński
1997