Antoni Siemianowski
Poza zasłoną
Wybrane fragmenty eseju filozoficznego o ostatecznych sprawach człowieka. Obrazy i rysunki Jan Kaja
1997