Antoni Siemianowski
Zrozumieć miłość. Fenomenologia i metafizyka miłości
Jan Kaja obrazy
1998