Wojciech Maria Zalewski

Maria Wojciech Zalewski

Urodził się w Gdyni w 1937 roku. Wojnę przeżył w Warszawie i jako dziecko razem z matką został wywieziony w czasie Powstania Warszawskiego na roboty przymusowe do Niemiec. Ukończył Gimnazjum im. Kopernika w Bydgoszczy w 1954 roku. Studiował w Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie i w 1960 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1961-1965) uzyskał licencjat z teologii na wydziale biblistyki. Następnie (1965-1968) studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i Uniwersytecie Gregorianum, gdzie w 1968 roku otrzymał doktorat z teologii. W tymże roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Ukończył studia bibliotekoznawcze na Uniwersytecie Stanowym w San Jose w Kalifornii. W latach 1971-2014 pracował jak kurator zbiorów słowiańskich oraz bibliograf studiów religioznawczych w Bibliotece Uniwersytetu Stanford, w Kalifornii. Udzielał się aktywnie w organizacjach zawodowych. Wydał kilka książek i artykułów z dziedziny książki i bibliotekoznawstwa oraz tomiki poezji. Z dziedziny religioznawstwa wydał: „Religia w służbie życia. Eseje humanistyczne”, Bydgoszcz, Galeria Autorska, 2005, w wersji angielskiej: „The Crucible of Religion: Culture, Civilization, and Affirmation of Life”, Eugene, OR, WiPF&Stock, 2012 i „Podziw jako fundament religii”, Bydgoszcz, Galeria Autorska, 2023. Emerytowany bibliotekarz mieszkający w San Carlos w USA.

3 wydarzenia na stronie GA
„Podziw jako fundament religii” – spotkanie i promocja książki Wojciecha M. Zalewskiego
7.12.20237.12.2023
spotkanie autorskie
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 149, Wojciech Maria Zalewski, Jacek Soliński
29.11.202313.12.2023
wydarzenie wirtualne
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 141, Wojciech Maria Zalewski, Jerzy Riegel
5.04.202319.04.2023
wydarzenie wirtualne
1 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
2 publikacje na stronie GA
Wojciech Maria Zalewski
Solilokwia i rozmowy
2009
Wojciech Maria Zalewski
Religia w służbie życia. Eseje humanistyczne
2005