Wojciech Maria Zalewski
Solilokwia i rozmowy
Wiersze, obrazy Jan Kaja
2009