Wojciech Maria Zalewski
Religia w służbie życia. Eseje humanistyczne
2005