Krzysztof Szymoniak

Krzysztof Szymoniak
fot. Krzysztof Szymoniak

Rocznik 1953, mieszka w Gnieźnie, zawodowo związany z Poznaniem, od 40 lat zaprzyjaźniony z Galerią Autorską. Zawodowy polonista, także fotograf (bez dyplomu), autor kilku zbiorów wierszy i kilku tomów prozy, uprawia eseistykę okołofotograficzną. Ostatnio nauczyciel akademicki UAM, od dwóch lat na emeryturze. Minione cztery lata penetrował literacko Cieszyn, Zaolzie oraz Śląsk Cieszyński – od Bielska-Białej po Ostrawę i Frydek-Mistek. Łaził po górach Beskidu Śląskiego, wiele razy przekraczał granicę polsko-czeską na Olzie. I o tym jest „Prosty poemat”, który pochodzi z książki „Zapiski cieszyńskie”, będącej summą tych wszystkich doświadczeń.

16 dzieł artysty na stronie GA | zobacz wszystkie
Krzysztof Szymoniak
Cieszyn
Krzysztof Szymoniak
Cieszyn
Krzysztof Szymoniak
Cieszyn
Krzysztof Szymoniak
Cieszyn
Krzysztof Szymoniak
Cieszyn
2 wydarzenia na stronie GA
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 77, Krzysztof Grzechowiak, Krzysztof Szymoniak
26.09.2021–3.10.2021
wydarzenie wirtualne
„Od stóp do głów” – otwarcie wystawy rysunków Ryszarda Milczewskiego-Bruno
17.05.2021–30.05.2021
wernisaż
10 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
8 publikacji na stronie GA | zobacz wszystkie
Krzysztof Szymoniak
Światłoczułość
2009
Krzysztof Szymoniak
29 prac Szymona Słupnika
2007
Krzysztof Szymoniak
Wszędzie, skąd wracałem
2006