Jerzy Riegel

1931-2019
Jerzy Riegel

Fotografik. Z zawodu poligraf. Od 1967 r. członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Zajmował się fotografią czarno-białą, a szczególnie techniką fotograficzną – izohelią. Swoje prace prezentował w wielu publikacjach i albumach m.in. w wydanych przez Galerię Autorską J. Kaji i J. Solińskiego: Bydgoszcz minionego wieku, Bydgoszcz Jerzego Riegla i poetów oraz Bydgoszcz zapomniana. Przygotował szereg wystaw indywidualnych i uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego w Toruniu, w wielu instytucjach publicznych oraz w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą: w Anglii, Austrii, Bułgarii, Francji, Kanadzie, Niemczech, Nowej Zelandii, Szwecji i we Włoszech. Pochowany został na cmentarzu parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na Ludwikowie w Bydgoszczy.

60 dzieł artysty na stronie GA | zobacz wszystkie
Jerzy Riegel
Bydgoszcz, Portal kościoła klarysek
1996
Jerzy Riegel
Bydgoszcz, kościół pw. Apostołów Piotra i Pawła
Jerzy Riegel
Bydgoszcz, ul. Pomorska
Jerzy Riegel
Bydgoszcz, Podwórze ul. Śniadeckich
Jerzy Riegel
Ostrzenie noży i nożyczek
4 wydarzenia na stronie GA
ŻYCIE W UKRYCIU (Galeria Autorska proponuje) – odsłona 119, Wojciech Banach, Jerzy Riegel
17.07.202224.07.2022
wydarzenie wirtualne
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 98, Małgorzata Grajewska, Jerzy Riegel
20.02.202227.02.2022
wydarzenie wirtualne
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 88, Grzegorz J. Grzmot-Bilski, Jerzy Riegel
12.12.202119.12.2021
wydarzenie wirtualne
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 72, Wiesław Trzeciakowski, Jerzy Riegel
22.08.202129.08.2021
wydarzenie wirtualne
6 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
7 publikacji na stronie GA | zobacz wszystkie
Jerzy Riegel
Bydgoszcz minionego wieku, fotografia
2011
Jerzy Riegel
Bydgoszcz. Fotografie
1998
Jerzy Riegel
Izohelia
1998