Jerzy Riegel
Bydgoszcz minionego wieku, fotografia
Katalog wystawy
2011