Jerzy Riegel

1931-2019
Jerzy Riegel

Fotografik. Z zawodu poligraf. Od 1967 r. członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Zajmował się fotografią czarno-białą, a szczególnie techniką fotograficzną – izohelią. Swoje prace prezentował w wielu publikacjach i albumach m.in. w wydanych przez Galerię Autorską J. Kaji i J. Solińskiego: Bydgoszcz minionego wieku, Bydgoszcz Jerzego Riegla i poetów oraz Bydgoszcz zapomniana. Przygotował szereg wystaw indywidualnych i uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego w Toruniu, w wielu instytucjach publicznych oraz w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą: w Anglii, Austrii, Bułgarii, Francji, Kanadzie, Niemczech, Nowej Zelandii, Szwecji i we Włoszech. Pochowany został na cmentarzu parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na Ludwikowie w Bydgoszczy.

16 dzieł artysty na stronie GA | zobacz wszystkie
Jerzy Riegel
Na poczcie
Jerzy Riegel
Bydgoszcz, Podwórko na ul. Niecałej 32, Jachcice
Jerzy Riegel
Bydgoszcz, Podwórze ul. Śniadeckich
Jerzy Riegel
Bydgoszcz, Trasa nad Brdą
Jerzy Riegel
Bydgoszcz, ul. Niecała, Jachcice 1
1 wydarzenie na stronie GA
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 72, Wiesław Trzeciakowski, Jerzy Riegel
22.08.2021–29.08.2021
wydarzenie wirtualne
6 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
7 publikacji na stronie GA | zobacz wszystkie
Jerzy Riegel
Bydgoszcz minionego wieku, fotografia
2011
Jerzy Riegel
Bydgoszcz. Fotografie
1998
Jerzy Riegel
Izohelia
1998