Marek Kazimierz Siwiec

1 Kazimierz Marek Siwiec
fot. Jacek Kargól

Urodzony w 1950 r. w Kętrzynie, poeta, filozof, profesor w UKW w Bydgoszczy. Autor książek poetyckich i filozoficznych oraz kilkudziesięciu rozpraw i szkiców, z estetyki i krytyki artystycznej, m.in. o twórczym źródle. Wiele jego utworów ukazało się w pismach literackich, m. in. „Poezji”, „Nowym Wyrazie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Okolicy poetów – Kwartalniku”, „Frazie”, „Toposie”, „Twórczości”. Autor rozpraw i szkiców z estetyki m. in. o współczesnych poetach, Zbigniewie Herbercie, Czesławie Miłoszu, Stanisławie Grochowiaku, Kazimierzu Świegockim, Kazimierzu Hoffmanie. Pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Wchodził w skład Rady Redakcyjnej pisma Filo-Sofija. Otrzymał Nagrodę imienia Ryszarda Bruno–Milczewskiego za rok 2015 w Dziale Poezji. Jest laureatem nagrody Strzała Łuczniczki za najlepszą bydgoską książkę roku – poezja (2019 i 2023).

11 wydarzeń na stronie GA
Spotkanie poetyckie z Markiem Kazimierzem Siwcem pt. „Różo wybuchaj w murze”
13.06.202413.06.2024
spotkanie autorskie
Spotkanie poetyckie z Markiem Kazimierzem Siwcem pt. „Sygnatura”
13.07.202313.07.2023
spotkanie autorskie
Spotkanie poetyckie „Geometria niemożliwa”
25.05.202325.05.2023
spotkanie autorskie
Spotkanie poetyckie z Markiem Kazimierzem Siwcem pt. „Przyjaźń”
28.07.202228.07.2022
spotkanie autorskie
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 115, Marek Kazimierz Siwiec, Bogdan Chmielewski
19.06.202226.06.2022
wydarzenie wirtualne
7 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
4 publikacje na stronie GA