Grzegorz J. Grzmot-Bilski

J Grzegorz Bilski Grzmot

Urodzony w 1964 r. w Bydgoszczy, poeta i filozof. Doktorat z filozofii obronił w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1994). Przez wiele lat pracował jako adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor książek poświęconych filozofii: Idea racjonalności w filozofii A. N. Whiteheada (1996), W poszukiwaniu syntezy. Między wiarą a rozumem (2004), Bierdiajew i problem wolności (2010). Opublikował także książki poetyckie: Z powrotem do życia (2003), Nim spłonę w świetle (2011), Przebóstwienie (2015), Sprzedawca Kawy (2019). Jego wiersze były publikowane m.in. w Akancie, Okolicy poetów i BIK-u. Współtwórca Czasopisma Filozoficznego Filo-Sofija, członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz przewodniczący Komisji Filozofii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

4 wydarzenia na stronie GA
„Żywe natury”, spotkanie poetyckie
27.01.202227.01.2022
spotkanie autorskie
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 88, Grzegorz J. Grzmot-Bilski, Jerzy Riegel
12.12.202119.12.2021
wydarzenie wirtualne
Spotkanie poetyckie z Grzegorzem J. Grzmot-Bilskim
16.09.202116.09.2021
spotkanie autorskie
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 75, Grzegorz J. Grzmot-Bilski, Jakub Kaja
12.09.202119.09.2021
wydarzenie wirtualne
7 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
3 publikacje na stronie GA
Grzegorz J. Grzmot-Bilski
Niebieski argonauta
2021
Grzegorz J. Grzmot-Bilski
Przebóstwienie – wybór wierszy
2015