Grzegorz J. Grzmot-Bilski
Przebóstwienie – wybór wierszy
Linoryty Jacek Soliński
2015