Grzegorz J. Grzmot-Bilski

J Grzegorz Bilski Grzmot
fot. Jacek Kargól

Urodzony w 1964 r. w Bydgoszczy, filozof i poeta. Doktorat z filozofii obronił w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1994). Przez wiele lat pracował jako adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest autorem książek poświęconych filozofii: Idea racjonalności w filozofii A. N. Whiteheada (1996), W poszukiwaniu syntezy. Między wiarą a rozumem (2004), Bierdiajew i problem wolności (2010). Opublikował także książki poetyckie: Z powrotem do życia (2003), Nim spłonę w świetle (2011), Przebóstwienie (2015), Sprzedawca kawy (2019), Niebieski argonauta (2021). Działał aktywnie w Fundacji na rzecz powołania w Bydgoszczy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Jest współtwórcą ogólnopolskiego Czasopisma Filozoficznego Filo-Sofija, członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz przewodniczącym Komisji Filozofii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Wyróżniony w 2021 roku za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską w kategorii twórca.

10 wydarzeń na stronie GA
Spotkanie poetyckie „Geometria niemożliwa”
25.05.202325.05.2023
spotkanie autorskie
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 139, Grzegorz J. Grzmot-Bilski, Bronisław Zygfryd Nowicki
5.02.202319.02.2023
wydarzenie wirtualne
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 118, Grzegorz J. Grzmot-Bilski, Józef Stolorz
10.07.202217.07.2022
wydarzenie wirtualne
Spotkanie poetyckie pt. „Widzenia zbieżne”
21.04.202221.04.2022
spotkanie autorskie
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 105, Grzegorz J. Grzmot-Bilski, Janusz Boruta
10.04.202217.04.2022
wydarzenie wirtualne
7 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
3 publikacje na stronie GA
Grzegorz J. Grzmot-Bilski
Niebieski argonauta
2021
Grzegorz J. Grzmot-Bilski
Przebóstwienie – wybór wierszy
2015