Elżbieta Wróblewska

Elzbieta Wroblewska

Urodzona w Wilnie. Od 1945 r. zamieszkała w Bydgoszczy. Absolwentka bydgoskiego Liceum Plastycznego. Ukończyła PWSSP w Gdańsku, wydział malarstwa ze specjalizacją grafiki W latach 1972 – 1988 uczyła w bydgoskim Liceum Plastycznym tzw. przedmiotów artystycznych i wiedzy o sztuce. Zainteresowania sztuką i jej teorią znalazły odzwierciedlenie w wielu wykładach i uprawianej krytyce plastycznej. Swoje teksty publikowała w prasie kulturalnej. Brała udział w wystawach zbiorowych. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych. Wydała dwie książki wspomnieniowe o artystach.

1 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
1 publikacja na stronie GA
Elżbieta Wróblewska
Katalog twórczości od... do..., grafika i malarstwo
2008