Elżbieta Wróblewska
Katalog twórczości od... do..., grafika i malarstwo
Katalog wystawy
2008