Stanisław Dłuski

Stanislaw Dluski
fot. Michał Drozd

Urodził się w 1962 roku w Jaśle. Poeta, krytyk literacki, wykładowca w Uniwersytecie Rzeszowskim. Współzałożyciel i były red. nacz. „Frazy” i „Nowej Okolicy Poetów”. Publikował m. in. w „Akcencie”, „Kresach”, „Kulturze” paryskiej, „Periphery” (USA), „Przeglądzie Powszechnym”,
„Tygodniku Powszechnym” „Więzi”, „Zeszytach Literackich”. Wydał siedem książek poetyckich, m. in. „Dom i świat”, „Samotny zielony krawat”, „Lamentacje syna ziemi”, „Szczęśliwie powieszony”, monografię „Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej” (2002) oraz tom studiów „Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz! Idee-wartości-poezja” (2014). Tłumaczony na język angielski, czeski, francuski, rosyjski, serbski, ukraiński, włoski. Otrzymał wyróżnienie im. Kazimiery Iłakowiczówny za najlepszy debiut (tomik „Stary dom”), Nagrodę Literacką Miasta Rzeszowa, Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz prywatną nagrodę Marcina Świetlickiego.

2 wydarzenia na stronie GA
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 112, Stanisław Dłuski, Jacek Soliński
29.05.20225.06.2022
wydarzenie wirtualne
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 106, Stanisław Dłuski, Jacek Soliński
17.04.202224.04.2022
wydarzenie wirtualne
1 wydarzenia archiwalne (2004-2020)