Kazimierz Jułga

1935-2002
Kazimierz Julga

Artysta malarz, poeta, fotografik, krytyk plastyczny, działacz społeczny. W 1955 r. ukończył PLSP w Bydgoszczy. W latach 1955–1960 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, uzyskał dyplom zzakresu malarstwa w pracowni Stanisława Borysowskiego. W 1961 rozpoczął pracę w Biurze Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy, gdzie od 1973 do 2002 r. pełnił funkcję dyrektora. Zajmował się malarstwem, fotografią artystyczną i fotografią dokumentalną, twórczością poetycką, krytyką plastyczną. Od 1960 należał do ZPAP aż do chwili jego rozwiązania w 1983 r. a także do ZLP, a po jego rozwiązaniu od d 1989 do SPP. Był autorem kilkunastu wystaw indywidualnych malarskich i kilkunastu wystaw fotografiki. Uczestniczył w wystawach zbiorowych. Swoje wiersze drukował w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Wydał tomy wierszy: Krawędź (1961), Szum słońca (1972), W smudze Wisły (1988), Godziny (1991), Tędy chodzą chmury (wybór, 2002). Za działalność społeczną i artystyczną otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Ostatnie z nich to: Medal Kazimierza Wielkiego (2002), Medal za Twórczy Wkład w Kulturę Chrześcijańską (2002). Pochowany został na cmentarzu parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na Ludwikowie w Bydgoszczy.

1 wydarzenie na stronie GA
„Otwarta pamięć” – wystawa obrazów, grafik i fotografii
9.11.202323.11.2023
wernisaż
5 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
4 publikacje na stronie GA