Wojciech Gawłowski

Wojciech Gawlowski

Urodzony w 1953 r. w Ostrowie Wielkopolski, gdzie nadal mieszka i pracuje. Poeta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Stały współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Topos” wydawanego w Sopocie. Inicjator i przewodniczący Jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „ Struna orficka” im. Wojciecha Bąka w Ostrowie Wielkopolskim. Autor jedenastu arkuszy, tomików i wyborów wierszy. Przekłady jego poezji ukazały się w czasopismach i antologiach w Austrii, Czechach, Francji I Niemczech. Tomik ” Muzeum dusz czyśćcowych” (2018) został wyróżniony przez kapitułę Nagrody im. Ks. Jana Twardowskiego w konkursie na najlepszą książkę poetycką 2018 r. Wyróżniony odznaką „ Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez MKiDN.

1 wydarzenie na stronie GA
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 93, Wojciech Gawłowski, Kazimierz Drejas
16.01.202223.01.2022
wydarzenie wirtualne
2 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
5 publikacji na stronie GA
Wojciech Gawłowski
Zapach gasnącej świecy
2000