Jan Kaja, Jacek Soliński
Stan rezonansu. Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego 1997–2009
Wybór tekstów i druków, dokumentacja Fotograficzna, prezentacja Twórców z lat 2004–2009, kalendarium zdarzeń, wykaz wydawnictw. Opracowanie Jan Kaja, Jacek Soliński
2009

Album został wydany z okazji 30-lecia działalności Galerii Autorskiej i jest kontynuacją opublikowanego pięć lat wcześniej opracowania Chwile obecności. Publikacja zawiera prezentację twórczości 95 poetów, literatów, artystów, fotografików, aktorów i krytyków oraz teksty związane z historią trzydziestoletniej działalności galerii i wydawnictwa. Autorzy tekstów: Jacek Soliński, Henryk Waniek, Krzysztof Kuczkowski, Grzegorz Kalinowski, Małgorzata Maniszewska, Edmund Puzdrowski, Jerzy Rochowiak, Jan Wach, Wojciech Kass, Ewa Szymborska, Jarosław Jakubowski, Robert Mielhorski,  Marian Stępak, ks. Witold Broniewski, Urszula Guźlecka, Zdzisław Pruss, ks. Franciszek Kamecki, Piotr Siemaszko, ks. Antoni Siemianowski, Wojciech Gawłowski, Ryszard Częstochowski, Leszek Goldyszewicz, Aleksandra Simińska, Wojciech Banach, Hanna Mierzwa, Krzysztof Szymoniak, Hanna Strychalska, Krzysztof Grzechowiak, Marek Kazimierz Siwiec i Mateusz Soliński. 176 stron.