Jan Kaja, Jacek Soliński
Chwile obecności. Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego 1979–2004
Wybór tekstów i druków, dokumentacja fotograficzna, prezentacja twórców, kalendarium zdarzeń, wykaz wydawnictw. Opracowanie Jan Kaja, Jacek Soliński
2004

Album został wydany z okazji 25-lecia działalności Galerii Autorskiej. Publikacja zawiera prezentację twórczości 96 poetów, literatów, artystów, fotografików, aktorów i krytyków oraz teksty związane z historią dwudziestopięcioletniej działalności galerii i wydawnictwa. Autorzy tekstów: Jacek Soliński, Henryk Waniek, Małgorzata Baranowska, Krzysztof Kuczkowski, Krzysztof Nowicki, Leopold Buczkowski, Robert Mielhorski, Kazimierz Hoffman, Bogdan Chmielewski, Krystyna Starczak-Kozłowska, Witold Chmielewski, Kazimierz Drejas, Herbert Oleschko, Piotr Wójtowicz, Krzysztof Kunca, Andrzej Grzyb, Stanisław Stasiulewicz, Wojciech Nadratowski, Andrzej Wąsik, Wojciech Banach, Leszek Goldyszewicz, Anna Drejas, Kuba Bryzgalski, Anna Maria Bauer, Jerzy Zegarliński, Krzysztof Grzechowiak, Piotr Siemaszko, Stanisław Piskor, Jerzy Pluta, Ernest Dyczek, Marceli Bacciarelli, Andrzej Falkiewicz, Robert Gawłowski, Grzegorz Kaczmarek i Agnieszka Dybowska.

144 strony.