Pośrednia Grań z widocznym tu esowatym Żlebem Stilla...
Pośrednia Grań z widocznym tu esowatym Żlebem Stilla, drogą mojego samotnego wejścia na tę piękną górę. Żleb ten wyprowadza na Ciemniastą Przełączkę, którą widać tu pod wierzchołkiem Gerlacha. Po prawej - rzuca cień, w stronę Chaty Teryego, trójkątna Żółta Ściana.