I-sza Wyprawa z Kujaw w Góry Wysokie...
I-sza Wyprawa z Kujaw w Góry Wysokie dotarła w Himalaje w 1978 r. Oto obóz II na pokrytym cienkim płaszczykiem kamieni lodowcu, grubości 80-100m. Na kamieniu przed naszym namiotem stoi wspaniały człowiek, wybitny alpinista – Maciej Kmiećkowiak.