Po objechaniu od południa Araratu...
Po objechaniu od południa Araratu, ujrzeliśmy tę twierdzę w górach. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie tysiąclecia dzielące nas od jej wybudowania. Pierwsi królowie Urartu panowali tutaj w...IX w. p. n. e. Z Urartu wykluło się Królestwo Armenii.