Ściany wąwozu Ha wiją się...
Ściany wąwozu Ha wiją się w ciasnych skrętach, w tańcu ze słońcem i ciszą. Nie spotkaliśmy tutaj żadnych ludzi. Ponad drugim progiem jest półka, z której zobaczyliśmy morze.