Bardzo trudny wspinaczkowo wąwóz...
Bardzo trudny wspinaczkowo wąwóz Ha na Krecie. My podeszliśmy, w 2021 r. tylko do dwóch pierwszych maleńkich jeziorek, ukrytych ponad kolejnymi progami.