Piramidalny śnieżno lodowy szczyt...
Piramidalny śnieżno lodowy szczyt w głębi po prawej – to Castor, 4226 m. Z wierzchołka Castora mam zdjęcia zrobione tylko telefonem. Na uwagę zasługują tu: niebo, zwiastujące znaczne pogorszenie pogody oraz dwóch alpinistów na lodowcu na wysokości około 3800 m., którzy zdają się nie przejmować tym, co się za niewiele godzin rozpęta.
2013