Strony XXX
2011
technika: technika mieszana
wymiary (cm): 100 × 100