Krzysztof Cander

1936-2006
Krzysztof Cander

Artysta malarz, pedagog, profesor. Absolwent PLSP w Poznaniu oraz PWSSP w Gdańsku. Dyplom z wyróżnieniem w zakresie malarstwa w pracowni prof. St. Borysowskiego otrzymał w 1963. W 1978 zamieszkał z rodziną w Bydgoszczy. W 1981 podjął pracę jako wykładowca w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Cztery lata później uzyskał tytuł docenta macierzystej uczelni w Gdańsku oraz powierzono mu zorganizowanie Zakładu Rysunku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W grudniu 1990 otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Na uczelni toruńskiej pracował do 2006. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Laureat wielu nagród i wyróżnień, otrzymał m.in.: Złoty Krzyż Zasługi za działalność w zakresie malarstwa (1989), Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski (2005), Medal im. J. Sulimy-Kamińskiego za całokształt twórczości artystycznej Prace artysty znajdują w wielu zbiorach muzealnych w kraju oraz licznych kolekcjach prywatnych na całym świecie. Pochowany został na cmentarzu przy ul Toruńskiej w Bydgoszczy.

1 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
2 publikacje na stronie GA
Krzysztof Cander
Rytm świata, malarstwo, rysunek
2007