Krzysztof Cander
Rytm świata, malarstwo, rysunek
Wybór i opracowanie Jan Kaja, Jacek Soliński
2007

Album zawiera 231 reprodukcji prac artysty, szczegółowy biogram, kalendarium twórczości, zdjęcia dokumentujące życie prywatne oraz teksty: Hanny Cander, Ignacego Witza, Kazimierza Śramkiewicza, Zofii Nowickiej, ks. Janusza St. Pasierba, Wiesława Trzeciakowskiego, Marcelego Bacciarellego, Stanisława Borysowskiego, Kazimierza Hoffmana, Jerzego Frycza, Józefa Kotlarczyka, Krzysztofa Candera, Piotra Siemaszki i Jacka Solińskiego.

128 stron.