Ryszard Wietecki

Ryszard Wietecki

Urodzony w 1940 r. w Bydgoszczy, ukończył tutejsze Państwowe Liceum Technik Plastycznych. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu – dyplom w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego w 1964. Od grudnia tegoż roku członek ZPAP. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, a także w szerokim pojęciu grafiką użytkową. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył również w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. W latach 1966–1976 brał udział w wystawach nieformalnej grupy twórczej wraz z Leonem Romanowem i Jerzym Gurdą. W latach 1970–1972 z Leonem Romanowem podejmował aktywne działania w sferze sztuki konceptualnej, tworząc Niezależną Galerię Nieistniejącą „NIE”. W 1970eksponował w Galerii10 (Warszawa) wspólnie z Leonem Romanowem „ciszę wzbogaconą zespołem dźwięków dochodzących z zewnątrz”. W 1971 uczestniczył w Zjeździe Marzycieli (Elbląg). Brał udział w licznych plenerach malarskich i wystawach poplenerowych. Jego prace znajdują się w kilku muzeach w kraju oraz zagranicą u prywatnych kolekcjonerów. Paweł Łukowicz – rodzony w 1970 r. w Bydgoszczy w rodzinie związanej od pokoleń z kulturą i historią Pomorza. Kolekcjoner, architekt i urbanista ukończył studia na Politechnice Gdańskiej. Od kiedy pamiętam w pokoju Taty, wśród licznych starych grafik i pamiątek rodzinnych wisiały dwa miedzioryty przedstawiające oblężenie Torunia i przejście wojsk przez Wisłę pod Zawichostem. Tam pod Toruniem i Zawichostem, a tak naprawdę w Rodzinnym Domu rodziło się zainteresowanie historią, a w konsekwencji potrzeba poznania kim był Erik Jönsson Dahlbergh, który wśród wielu różnych profesji wykonywał zawód ówczesnego architekta i urbanisty. To zainteresowanie daje mi przyjemność gromadzenia pełnej kolekcji miedziorytów, często wiernie wzorowanych na odręcznych rysunkach Dahlbergha, wydanych w dziele Samuela von Pufendorfa.

3 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
1 publikacja na stronie GA
Ryszard Wietecki
Znaleziska z przyszłości – malarstwo
2006