Ryszard Wietecki
Znaleziska z przyszłości – malarstwo
Katalog wystawy
2006