Jan Wach

Jan Wach

Urodzony w 1955 r. Animator kultury. Od lat 80 – tych ubiegłego wieku, na emigracji wewnętrznej, rolnik. Od 1995 r. przez ponad 23 lata był wójtem Gminy Sicienko, północno-zachodniego sąsiada Bydgoszczy. Zajmuje się poezją, prozą i eseistyką. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Nowaczkowie, gdzie prowadzi plantację drzew ozdobnych. Zbiory wierszy: Mały opis (1977), Nekrologi poetyckie (1980), an ach (1980), Po sobie (1982), Miłość bierze się z gry światła (2005), Zawsze będą obiekty przykuwające uwagę (2007), Chodźmy na miasto (2009), Zobowiązania (2013), Jesion runął dokładnie jak chciałem (2020) oraz Frrruu – powieść – (2017). Jest również współautorem Przewodnika turystycznego (2005) oraz monografii Gmina Sicienko – miejsca i ludzie (2006).

7 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
11 publikacji na stronie GA | zobacz wszystkie
Jan Wach
Jesion runął dokładnie jak chciałem
2020
Jan Wach
Chodźmy na miasto
2009
Jan Wach
Zawsze będą obiekty przykuwające uwagę
2007
Jan Wach
Miłość bierze się z gry światła
2005
Jan Wach
Zobowiązania
2013