Jan Wach
Miłość bierze się z gry światła
Wiersze Jan Wach, linoryty Jacek Soliński, wstęp Piotr Siemaszko
2005