ks. Jan Sochoń

Jan Sochon

Urodzony w 1953 r. w Wasilkowie, na Podlasiu. Profesor filozofii, poeta, krytyk literacki i eseista, biograf i wydawca pism błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Kieruje Katedrą Filozofii Kultury na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykłada także w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Stale współpracuje z redakcjami różnych czasopism i Polskim Radiem. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, PEN Clubu, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu a także innych gremiów naukowych. Jego utwory przetłumaczono na język angielski, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, czeski, serbski, chorwacki, ukraiński, zostały nadto zamieszczone w kilku zagranicznych antologiach. Fascynuje się sztuką romańską, fotografowaniem i muzyką jazzową. Opublikował wiele książek filozoficznych, prac edytorskich oraz tekstów literackich i haseł encyklopedycznych, m.in.: Poszukiwanie literatury (Warszawa 2012), Religia w projekcie postmodernistycznym (Lublin 2012), Nieme współcierpienie. Solilokwia pasyjne, (Poznań 2013), Jak żyć chrześcijaństwem? (Warszawa 2014), Człowiek i twórczość (Lublin 2016), Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego (Warszawa 2017), tomy wierszy: Wizerunek (Gdańsk 2013), Obrót koła (Pelplin 2014), Sandały i pierścień (Sopot 1015), Półmrok (Paryż 2016), Strzałka czasu (Rzeszów 2017), Klęcznik ze słów. Modlitewnik poetycki (Warszawa 2017). Mieszka w Warszawie. Strona internetowa: jansochon.pl

4 wydarzenia na stronie GA
Spotkanie poetyckie „Geometria niemożliwa”
25.05.202325.05.2023
spotkanie autorskie
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 133, ks. Jan Sochoń, Jerzy Riegel
23.10.202230.10.2022
wydarzenie wirtualne
ŻYCIE W UKRYCIU – odsłona 125, Jan Sochoń, Jacek Soliński
28.08.20224.09.2022
wydarzenie wirtualne
Galernik Sztuki – II edycja wręczenia nagrody artystycznej Galerii Autorskiej Jana Kaji i Jacka Solińskiego w 42. rocznicę działalności
24.06.202124.06.2021
spotkanie autorskie
8 wydarzenia archiwalne (2004-2020)
8 publikacji na stronie GA | zobacz wszystkie