29.05.2024

Galeria Autorska, ul. Chocimska 5, Bydgoszcz

„Puls wzajemności” – jubileusz 45-lecia Galerii Autorskiej

W środę, 29 maja 2024 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbył się jubileusz 45-lecia Galerii Autorskiej. Podczas uroczystości, którą prowadziła Urszula Guźlecka, prof. Piotra Siemaszko wygłosił wykład „Zarys monografii”, wręczono również nagrodę „Galernik Sztuki”, którą Jan Kaja i Jacek Soliński przyznają od pięciu  lat. Laudację na temat twórczości laureatki – Anny Piwkowskiej wygłosił ks. prof. Jan Sochoń.

Anna Piwkowska lubi opowiadać i opowiada w poetyckim dukcie, tak, jakby „miłość jej spod palców się snuła”, w zmowie z codziennym doświadczeniem, z wyobraźnią, mitem oraz rytmem i rymem romantycznej miary. Chce zrozumieć samą siebie, tych, których kocha i tych, którzy budują jej dookolny krajobraz, a przez to niejako wspomóc czytelników swojej poezji. Ponieważ razem z nimi tworzy wspólnotowy krąg przybliżający do pełni istnienia, zgody na zagadkową logikę losu, w głębi którego będzie można pokonywać narastające warstwy zła, strachu, niegodziwości, niesionych przez historię, także tę rodzinną i migotliwe tory wieczności wdzierające się w ludzki czas. (…)

Obdarzenie nagrodą „Galernika Sztuki ”tak wyjątkowej i wybitnej poetki przez twórców nie tylko ją samą, ale dostrzeżone szlachectwo naznacza uniwersalnością. Pobudza do Galerii Autorskiej z Bydgoszczy, potwierdza ponad wszelką czynić, na ile to możliwe, świat lepszym, nie rezygnując ze wsparcia poetyckiej czułości wątpliwość, że owo wyróżnienie uszlachetnia wysiłku, żeby w schyłkowej epoce zachodniej cywilizacji.

Każdy, choćby szczątkowy, mozół prowadzący ku prawdzie, dobru i pięknu ratuje ludzkość przed ostatecznym upadkiem. Przydaje godności wszystkim stworzeniom, bez względu na miejsce, jakie zajmują w hierarchii ziemskich istot. Proszę, pamiętajmy o tym, zaś Annie Piwkowskiej szczerze dziękujmy za duchową radość, jaką nam wciąż ofiarowuje w wymiarze poetyckim, pisarskim, podróżniczym, wydawniczym, przemycając skarby kultury śródziemnomorskiej w mroki naszej, złaknionej estetycznych i amabilnych emocji, osobowości. 

ks. Jan Sochoń,

To, co zakryte dla oczu, ale wiadome dla dzieci i poetów. O poezji Anny Piwkowskiej (fragment)

Kim jest nasz „Galernik Sztuki”?

(o nagrodzie artystycznej Galerii Autorskiej)

Galernik Sztuki to ktoś, kto podejmuje nieustanny twórczy trud stawania się lepszym, zwyczajność czyni świętem, odkrywa w niej radość, nadzieję i ocalenie, wskazując inny wymiar rzeczywistości. Zatem, czy sztuka może uszlachetnić? To pytanie towarzyszy nam od czterdziestu pięciu lat prowadzenia Galerii Autorskiej. Przez cały ten czas nie mieliśmy wątpliwości, że odpowiedź brzmi – tak. Dziś wypada wypowiedzieć kilka słów, co to dla nas znaczy.

Czymże byłoby szlachectwo bez tradycji wyrosłej z duchowej głębi dobra, prawdy i piękna? Jakiż miałyby sens te szczytne wartości bez odniesienia do transcendencji? „Galernik Sztuki” to robotnik Stwórcy, który posiadł dar łączenia tych fenomenów w służbie dla innych, to ten, kto bezinteresownie szlachectwo czyni powszechnym.

Jan Kaja i Jacek Soliński

 

fot. Gracjan Kaja
fot. Gracjan Kaja
fot. Gracjan Kaja
fot. Gracjan Kaja
fot. Gracjan Kaja
fot. Gracjan Kaja
fot. Kajetan Soliński
fot. Kajetan Soliński
fot. Kajetan Soliński
fot. Kajetan Soliński
fot. Kajetan Soliński
fot. Kajetan Soliński
fot. Magdalena Solińska