29.02.2024

Galeria Autorska, ul. Chocimska 5, Bydgoszcz

Spotkanie poetyckie z Aliną Rzepecką pt. „Pod górę”

Wprowadzenie – Małgorzata Grajewska. Czytanie tekstów – Alicja Mozga i Roma Warmus.

[…] W skutek symbiozy dwóch pierwiastków poezji, wychodzących z pytania „co?” i „jak?” można mówić o harmonijności tej propozycji. […] Są tutaj nie tylko erotyki, idealizacja dzieciństwa, nie tylko milczący krajobraz,  ale jest także zakotwiczenie w historii, kulturze. Z tego wynika, że autorka szuka swego tropu wypowiedzi i zapewne odnajdzie niejeden jeszcze wartościowy. […]

Stanisław Stanik

 […] Poezja Aliny Rzepeckiej jest wyciszona, erotyzm dyskretny, nie ma w niej uczuć gwałtownych, ani buntu, świat napełnia ją lękiem, ale nie przerażeniem. Chciałaby go naprawić, więc porządkuje pamiątki, etykietuje, zmienia klucze, pisze: „wyskubuję pasemka osnowy / wplatam miłość / mocniejszą od nienawiści / próbuję odnaleźć zagubionych ocalić przegranych”. […] Rzepecka stosuje zabiegi zmierzające do poszukiwania nowych znaczeń; wyeksploatowane, rutynowe zwroty reanimuje umieszczając je w nowych kontekstach […].

Zofia Grabowska-Andrijew

(…) w wierszach Aliny Rzepeckiej, jak w Niej samej, jest przede wszystkim Ciepło. To się wyczuwa niemal w każdym wersie. Ciepło: miłość, erotyzm, uczucia rodzinne, niesamowite pokłady lirycznego widzenia świata. Czas i próby uporania się z nim. Samotność, cierpienie, zwykłe ludzkie lęki. To wszystko, co w nas jest, gdzieś głęboko, co nas kształtuje, wzbogaca czy rani, jest w tej poezji. I to sprawia, że jest ona atrakcyjna, komunikatywna, wnikliwa i głęboka, bardzo, bardzo ludzka. Ciepła właśnie. (…)

Jarosław St. Jackiewicz

Alina Rzepecka

Alina Rzepecka ur. 15.01.1960 w Lipnicy na Kaszubach. Ukończyła matematykę na WSP Bydgoszcz oraz studia podyplomowe matematyka z informatyką. Od 42 lat z entuzjazmem naucza matematyki od przedszkola do matury. Przynależność: SPP (sekretarz zarządu oddziału SPP w Bydgoszczy), RSTK Bydgoszcz, Grupa Literacka Dysonans Wrocław, Gdański Klub Poetów, Międzynarodowa Grupa Literacka Kwadrat, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Laureatka wielu konkursów. Odznaczona Medalem Jakuba Wojciechowskiego za działalność na rzecz kultury i odznaką: Zasłużony dla Kultury Polskiej Współorganizatorka wielu imprez kulturalnych. Prowadzi od lat galę Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń w Kruszwicy-Kobylnikach. Organizatorka cyklicznych spotkań autorskich przy Wojewódzkiej Bibliotece im. W. Bełzy w Bydgoszczy. Bierze udział w organizacji Bydgoskich Trójkątów Literackich. Przygotowuje cykliczne spotkania artystyczne w swoim domu („Salon Rzepecka”) zapraszając poetów, krytyków i plastyków środowiska bydgoskiego i nie tylko. Jurorka ogólnopolskich konkursów poetyckich. Prowadzi warsztaty literackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Autorka czterech książek poetyckich Bezsenność (2004), Oswajanie snów (2014), Punkty styczności (2018), Bez lęku wysokości (2023) i tekstów piosenek.