25.01.20241.02.2024

Galeria Autorska, ul. Chocimska 5, Bydgoszcz

Wystawa obrazów Leszka Goldyszewicza pt. „Odnajdywanie cząsteczek Pełni”

*     *     *

Leszek Goldyszewicz przyzwyczaił nas do pojmowania swojej twórczości jako aktu zaczepnego względem dorobku przeszłości. Nieustannie przebudowuje swoje rozumienie tradycji. Dla artysty malarstwo , jest konstruowaniem własnych przestrzeni emotywnych. Płótna Goldyszewicza są przekazami wielokodowymi, jego obrazy wywołują u odbiorcy przekonanie, że ich twórca urzeczony jest przede wszystkim środkami jakie daje mu do dyspozycji warsztat artysty malarza i że korzystanie z niego jest dla autora źródłem prawdziwej satysfakcji. Trudno o jednoznaczną werbalizację sensów zawartą w jego pracach, to malarstwo nie jest prostą sumą elementów składowych, ale eklektyczną quasi abstrakcyjną konstrukcją o bardzo osobistym zabarwieniu. Dogłębne rozpoznanie poszczególnych kierunków prowadzone przez lata musiało wpłynąć na przyjęcie takiej a nie innej postawy twórczej. Stara się tworzyć poza schematem i skostnieniem interesujących go konwencji. Oprócz dużych obrazów, jakby dla przeciwwagi maluje małe płótna, uzupełniając je nieraz elementami collage,u. Rozwiązania artystyczne poszczególnych etapów twórczości Goldyszewicza współgrają ze zdobyczami sztuki światowej, ale zawsze niosą ze sobą własne ich pojmowanie.

Łukasz Płotkowski

Leszek Goldyszewicz
Szukanie okruchow Pełni III
2023
Leszek Goldyszewicz
Szukanie okruchow Pełni II
2023
Leszek Goldyszewicz
Szukanie okruchow Pełni I
2023
Leszek Goldyszewicz
Dobrze nam razem
2001

Leszek Goldyszewicz

Urodzony w 1958 r. w Bydgoszczy. Członek ZPAP. Autor kilkudziesięciu wystaw malarskich i uczestnik wielu zbiorowych w kraju i za granicą. Czasami nagradzany w konkursach, ostatnio Pierwsza Nagroda w 2017 r. w konkursie tematycznym pt.” Źródła” pod Patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszcz i Galerii Miejskiej BWA. Obrazy jego są w zasobach Bydgoskiego Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego oraz w prywatnych rękach w kraju i poza nim. Jest współzałożycielem zespołu WED VUH, gdzie gra na gitarze, pisze teksty i śpiewa. W roku 2015 wydano płytę „Na przełęczy Borgo”. W 2015 r. miał w Pałacu w Ostromecku wystawę retrospektywną obejmującą prace z lat 80-tych, aż do współczesnych. Nadal maluje.