26.08.2021

Galeria Autorska, ul. Chocimska 5, Bydgoszcz

Prezentacja wierszy Roberta Mielhorskiego pt. „... w pięknym darze niespełnienia”

Promocja książki. Czytanie tekstów – Alicja Mozga

*     *     *

(…) Pisanie nie jest łatwą rzeczą w wymiarze duchowym, bo oczywiście, samo układanie słów niewiele kosztuje. Obym naukę, którą odebrałem, mógł w przyszłości przekazać innym, i od nich z kolei nauczyć się, jak skromne jest to, co po sobie zostawiamy. Więc widzieć rzecz w jej poszczególności, a potem, jako cząstkę Całości, nawet jeśli na jej kształt nie możemy wyrazić zgody – to zadanie pisarza, zwłaszcza poety. Wykorzystać dar, nie rozproszyć go w gadulstwie. Jako dziecko miałem sposobność( kilkakrotnie) tak intensywnego czucia i przeżywania, że – jak to dziś oceniam – byłem blisko Całości, o krok od Niej. Dziś czerpię z tamtych doświadczeń wewnętrznych, w pewnym sensie stanowią dla mnie pewną miarę. Dostałem los, oby go nigdy nie zgubić.

Robert Mielhorski

Robert Mielhorski

Ur. 1967. Historyk literatury, poeta, krytyk literacki, prozaik. Profesor nadzwyczajny UKW. Opublikował siedem książek poetyckich (ostatnia Wiersze 19922018, 2019); prozę Rozpadlina (1997), książkę krytycznoliteracką Na własny rachunek. Teksty z międzyepoki 1989–1995 (1997) oraz studia Strategie i mity nowoczesności. Stypendysta Ministra Kultury oraz Prezydenta Bydgoszczy. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN Clubu.

Robert Mielhorski

Wiersze 1992-2018

2019