czwartek, 6 listopada 2008, godz.18

- otwarcie wystawy rzeźby i rysunku Gracjana Kaji pt. „Spojrzenie w górę”

Kaja Gracjan - 'Tors', gips, wys 130 cm, 2007
Kaja Gracjan - 'Tors', gips, wys 130 cm, 2007
 

Gracjan Kaja, ur 1980 w Bydgoszczy. Ukończył VI LO w Bydgoszczy. Absolwent Wydziału Terapii Zespołu Szkół Medycznych w Bydgoszczy. W 2008 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby, dyplom w pracowni Sławoja Ostrowskiego. Autor dwóch wystaw indywidualnych.


Ukrzyżowany' (fragment) według Grunewalda, gips, wys. 250 cm
Kaja Gracjan - 'Ukrzyżowany' (fragment) według Grunewalda, gips, wys. 250 cm


Dlaczego moja rzeźba „Ukrzyżowany” według „Ukrzyżowania” z ołtarza z Isenheim Mathiasa Grunewalda zajmuje centralne miejsce w prezentowanej wystawie. Kiedy byłem dzieckiem, największe i niezapomniane do dzisiaj wrażenie wywarły na mnie dwa malowidła: nastawa ołtarzowa Hansa Memlinga , ale przede wszystkim Ukrzyżowanie Mathiasa Grunewalda. Niestrudzenie od wczesnego dzieciństwa próbuję własnymi rękoma przedstawić różnymi technikami owo Ukrzyżowanie, począwszy od rysunku wykonanego drewnianymi kredkami podczas choroby, aż do rzeźby wykonanej metalowymi narzędziami podczas studiów. Oprócz mojej fascynacji tym obrazem chciałem skrótowo ukazać zmiany, jakie się dokonywały w przedstawieniach Ukrzyżowania. Znak krzyża towarzyszył ludziom od dawien dawna nieprzerwanie, tylko zmieniał swoją formę trwania. Chciałem także przedstawić ewolucję symbolu krzyża przez stulecia, rozpoczynając od znaku symbolizującego u pierwotnych ludów światło, albo centrum świata, albo niebo. Znak zatem był święty i traktowany z szacunkiem. Następnie symbol ten został przyjęty przez chrześcijaństwo. Od tamtej pory przez długie stulecia znak krzyża był chrześcijańskim symbolem odkupienia, zwycięstwa i ofiary. Z czasem jednak znak ten otrzymywał od artystów nowe znaczenie w ich dziełach. Stawał się znakiem manifestu, znakiem cierpienia oraz znakiem niesprawiedliwości. Ukazywał często bezsensowność działań ludzkich. Znakowi krzyża wydarto świętość ludów pierwotnych i nadzieję chrześcijan. W wielu współczesnych Ukrzyżowaniach treść religijna została wyparta przez osobiste wypowiedzi artystów. Jestem w stanie zrozumieć działania tych artystów, jednak wolałbym, aby znak krzyża niósł ze sobą świętość i nadzieję oraz ofiarę i cierpienie ale też odkupienie. Dlatego obraz Ukrzyżowania z ołtarza z Isenheim Mathiasa Gruenwalda jest moim znakiem krzyża.

Gracjan Kaja

Autor Gracjan Kaja w trakcie wieszania swojej rzeĽby 'Ukrzyżowany'  - fot. Kajetan Soliński
Autor Gracjan Kaja w trakcie wieszania swojej rzeĽby 'Ukrzyżowany' - fot. Kajetan Soliński