czwartek, 9 października, godz. 18.00 - otwarcie wystawy Sonii Zengel pt. ”Podróż sentymentalna”

Sonia Zengel - Le Pont Neuf - Paryż, olej, płótno 2003
Sonia Zengel - Le Pont Neuf - Paryż, olej, płótno 2003
 

Sonia Zengel
W 1974 r. uzyskała dyplom na Politechnice Poznańskiej. W latach 1980-1984 studiowała malarstwo u prof. Kazimierza Śramkiewicza z PWSSP w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, publicystyką kulturalną i pracą pedagogiczną. Jest autorką 33 wystaw indywidualnych. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą. Odbyła wiele podróży artystycznych m.in. w 2002 r. podróż artystyczno-duchową Kair, Syria, Jerozolima. Jest członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. W 2002 r. została nagrodzona Medalem Prezydenta Miasta za szczególne zasługi dla Bydgoszczy.

Sonia Zengel - La Place du Tertre - Paryż, olej, płótno, 2003
Sonia Zengel - La Place du Tertre - Paryż, olej, płótno, 2003


Sztuka uczucia
(…) Sztuka Soni Zengel (…) jest sztuką uczucia w całej rozciągłości i bogactwie tego pojęcia – od uczuć łagodnych i nam przyjaznych poprzez dramat aż po metafizyczne, a może nawet mistyczne doznania, które wszak trudno ująć w karby rozumowych rozwiązań.
Sztuka emocji lubi bogactwo form i kontrasty, z kontrastem świateł i cieni na miejscu pierwszym, bo światło gra w naszej psychice i tym samym sztuce i jej języku rolę ogromną i trudną do przecenienia. (…) Sonia Zengel chce przemawiać do duszy, i czyni to. Konsekwentnie i od lat wielu. (…)
Rozpatrywana zaś z tego punktu widzenia sztuka artystki okazuje się być nader jednolita. To zaś, że poszczególne dzieła oraz też ich cykle, bo Zengel pracuje cyklami, różnią się od siebie formalnymi rozwiązaniami… Cóż, nasze uczucia są bardziej jeszcze odległe od siebie, a jednak mieszczą się w granicach tej samej osobowości i są dla niej reprezentatywne, a to przecież właśnie myśl i uczucie szukają w sztuce właściwej sobie formy. Nigdy na odwrót. Przynajmniej w dobrej i nade wszystko autentycznej sztuce, a Zengel jest autentyczną artystką. (…)

Jerzy Madeyski